Výsledky voleb do školské rady

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace


Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady
– volba zástupců z řad rodičů a zletilých žáků a z řad pedagogických pracovníků

Do Školské rady Gymnázia, U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou byli navrženi tito kandidáti:

A)  za rodiče a zletilé žáky:

 • Pavla Macháčková
 • pan Jiří Masopust
 • Martin Bezányi

B)  za pedagogické pracovníky školy:

 • Petr Kvoch
 • Zuzana Vojířová

Počet voličů ve skupině A, tj. rodičů a zletilých žáků, kteří odevzdali hlas: 127

Počet voličů ve skupině B, tj. pedagogických pracovníků, kteří odevzdali hlas: 18

 

Do školské rady byli zvoleni tito kandidáti:

A)  za rodiče a zletilé žáky:

 • Pavla Macháčková (104 hlasy)
 • pan Jiří Masopust (96 hlasů)

Volby proběhly dne 19. 11. 2014

 B)  za pedagogické pracovníky:

 • Petr Kvoch (17 hlasů)
 • Zuzana Vojířová (17 hlasů)

Volby proběhly dne 1. 12. 2014

 

Další informace: pro volbu členů ŠR za rodiče a zletilé žáky bylo vydáno celkem 184 volebních lístků, z nichž 127 bylo odevzdáno do hlasovacího zařízení, z nich platných bylo 120.

7 hlasovacích lístků bylo neplatných a zbylé nebyly pro hlasování použity.

Pro volbu členů ŠR – zástupci pedagogických pracovníků- bylo vydáno 24 volebních lístků, z nichž 18 bylo platných. Zbylé hlasovací lístky nebyly pro hlasování použity.

 

Jména členů volební komise:

 • Jiří Kozlovský (předseda)
 • Petr Kvoch (člen)
 • Paní Helena Zitková (člen)
 • Hana Palkovičová (člen)
 • Martin Pokorný (člen)

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 4. prosince 2014

 

Mgr. Jiří Kozlovský
ředitel školy