Výsledky Excelence středních škol 2013/14

Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (MŠMT) zveřejnilo na svých stránkách výsledky dalšího ročníku rozvojového programu Excelence středních škol. Jedná se o program zaměřený sledování a hodnocení úspěšnosti středních škol v soutěžích a olympiádách organizovaných či podporovaných MŠMT.

Gymnázium U Balvanu se již tradičně umístilo na vynikající pozici. Za tyto výsledky děkujeme všem žákům, kteří dosáhli výborných výsledků, a vyučujícím školy za přípravu našich žáků na soutěže.

Odkaz na stránky MŠMT – Výsledky hodnotícího procesu programu Excelence SŠ 2014

V přiložené tabulce naleznete výsledky hodnotícího procesu programu Hodnocení žáků a škol Libereckého kraje podle výsledků v soutěžích v roce 2014 – Excelence středních škol 2014.

Mgr. Jiří Kozlovský,
ředitel školy