Maturitní témata jednotlivých předmětů pro jarní i podzimní termín 2020

1.            Společná část maturitní zkoušky:

Český jazyk Školní kánon titulů a kritéria pro výběr knih
Anglický jazyk 3. část státní maturitní zkoušky
Francouzský jazyk 3. část státní maturitní zkoušky
Německý jazyk 3. část státní maturitní zkoušky

2.            Profilová část maturitní zkoušky:

Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Dějepis
Základy společenských věd
Zeměpis
Biologie
Chemie
Matematika
Fyzika
Informatika
Hudební výchova 
Výtvarná výchova
Matematika +

Ústní  maturitní zkoušky ve společné i profilové části se konají v termínu druhé poloviny května 2020. Termín ukončení ústních zkoušek a časové pořadí vyučovacích předmětů upřesní rozpis maturitních zkoušek.