První české gymnázium v Jablonci nad Nisou oslaví 70 let od svého vzniku

Nahlédneme-li do úplných začátků českého Gymnázia U Balvanu, objevíme na listu č. 11 „Kroniky státního reálného gymnázia v Jablonci nad Nisou“, jejíž stránky se začaly psát v roce 1945, tento text: “Na vybídnutí zemského školního inspektora pana Dr. Wanglera navštívil profesor při státním reálném gymnáziu v České Třebové, Antonín Sisr, dne 11. července 1945 Okresní správní komisi a Místní správní komisi v Jablonci nad Nisou, zda by bylo možné zříditi v tomto městě českou střední školu, zároveň měl tam sdělit, že ministerstvo školství a osvěty má v úmyslu, kdyby k tomu byly nutné předpoklady, zříditi v Jablonci nad Nisou střední školu.“ Protože ministerstvo školství a osvěty vyhovělo žádosti Místní správní komise o zřízení státního reálného gymnázia v Jablonci nad Nisou, bylo výnosem č. A-68.727-1945/III/3 otevřeno namísto bývalého státního německého reálného gymnázia české státní reálné gymnázium v Jablonci nad Nisou, a to od 1. září 1945.

Toto rozhodnutí tak odstartovalo vznik dnešního Gymnázia U Balvanu, jehož třídy se žákům znovu otevřely po ukončení činnosti německého reálného gymnázia. K prozatímnímu zápisu, který proběhl ve dnech 16. – 18. srpna 1945, se tehdy přihlásilo v sedmi třídách celkem 108 žáků. Nejpočetnější byla třída druhá, která čítala 37 žáků.

Od založení českého gymnázia v Jablonci nad Nisou uplyne v září tohoto roku 70 let. Po velkolepých oslavách 50. výročí a skromnějších k 60. výročí si tak škola po deseti letech opět připomene vznik českého gymnaziálního vzdělávání v Jablonci nad Nisou.

Oslavy vyvrcholí v sobotu 10. října 2015. Absolventy, příznivce školy a veřejnost budeme o oslavách průběžně informovat. Pro zájemce o další informace k 70. výročí školy je již nyní zřízen samostatný odkaz na www.gymjbc.cz.

Za přípravný výbor Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy