Vítání studentů 1. ročníku na Gymnáziu U Balvanu

V úterý 22. 9. 2015 proběhlo tradiční vítání studentů 1. ročníku. Akce se nesla v duchu Bradavic – Akademie čar a kouzel, U Balvanu Mudrců.

úvodním projevu pana ředitele Mgr. Jiřího Kozlovského organizátoři – Big Mc Gonagallová Nikendayová (oktáva), Pošuka Moody Doležalová (4. ročník), Marxima Masopustová (3. ročník) a Kratiknot Maňák (3. ročník) přivítali nové žáky a hned jim zadali první úkol, a to najít svou třídní profesorku.

Poté představovali jednotlivé prváky a kladli jim různé otázky (např. co bys dělal, kdybys byl poslední člověk na světě, kam bys mě vzala na rande, kolik desetinných míst má π, …). Někteří žáci museli splnit úkol – vytvořit abstraktní malbu jablka, „nastartovat“ koště, odhalit, co se skrývá pod „Moudrým kuželem“, zahrát nebo zazpívat (v opačném případě hrozil trest od Chloupka, tříhlavého psa, který hlídá Balvan Mudrců).

Na závěr předali oktaváni prvákům balvánky se vzkazy (např. učíš se pro život, ne pro školu, klíč k úspěchu je nebrat tuhle školu moc vážně, nos bačkory na hodiny dějepisu apod.).

Nyní už nezbývá než popřát novým žákům hodně štěstí a radosti při studiu.

Absolventům gymnázia připomínáme termín 10. 10. 2015, kdy proběhnou ve škole oslavy 70. výročí .