Přijímání našich absolventů na VŠ (školní rok 2014-15)

 

 

4. ročník

oktáva

celkem

Počet maturantů:

28

24

52

Počet absolventů

 • po I: termínu:
 • po II. termínu
 

19

28

 

23

24

 

42

52

Na vysoké školy se hlásilo:

27

24

51

 

Na vysoké školy bylo přijato:

4. ročník

oktáva

celkem

 • lékařské fakulty

1

2

3

 • veterinární fakulty

1

1

2

 • farmaceutické fakulty

0

1

1

 • právnické fakulty

0

2

2

 • pedagogické fakulty

6

2

8

 • ekonomické fakulty

5

7

12

 • přírodovědecké fakulty

1

1

2

 • technické fakulty

8

5

13

 • ostatní univerzitní obory (MFF UK, …)

1

0

1

 • chemické fakulty

0

1

1

 • umělecké obory

2

0

2

 • zdravotnické obory

1

1

2

 • Policejní akademie

0

1

1

 • zahraniční VŠ

1

0

1

celkem

27

24

51

 

 

4. ročník

oktáva

celkem

Přijetí na vysoké školy (v %):

100%

100%

100%

 

  4. ročník

oktáva

celkem

Jazyková škola:

1

0

1