Přijímání našich absolventů na vysoké školy

Při tisku výroční 20. ročenky došlo k nesprávnému uvedení počtů našich absolventů, kteří byli přijati k dalšímu studiu  na vysoké škole.
Správné rozložení absolvetů je následující:
VS2012