Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím.

Ve smyslu ustanovení §18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 zveřejňuje Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace zprávu za rok 2018 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

 

§ 18 odst. 1. písm. a) počet podaných žádostí:

0

§ 18 odst. 1. písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

§ 18 odst. 1. písm. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

0

§ 18 odst. 1. písm. d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:

řízení nebyla vedena

§ 18 odst. 1. písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

0

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 19. 3. 2019