Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce

Dne 16. 3. 2016 se v libereckém DDM Větrník konalo krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce. V kategorii B1 se na třetím místě umístil Marek Masopust ze 3. ročníku a  úspěch jsme zaznamenali i v kategorii nejzkušenějších uživatelů francouzštiny, v B2 obsadila 3. místo Zuzana Hanajová ze septimy. Soutěžící ocenili zejména možnost konverzace s rodilými mluvčími, kteří byli členy jednotlivých porot.

K dosaženým úspěchům všem soutěžícím blahopřejeme!