Jarní Comenius festival v Parmě

Ve dnech 24.3. – 31.3. 2012 proběhlo dlouho očekávané setkání studentů všech partnerských škol v italské Parmě.

Studenti naší školy se setkali s ostatními zahraničními účastníky projektu „Tales for Peace“. Během týdenního pobytu poznali některá zajímavá místa regionu Emilia-Romagna (Parma, Bologna, Modena, Maranello, Langhirano), ochutnali řadu místních gastronomických specialit a zúčastnili se mnohých společných projektových aktivit (např. prohlídka školy, účast na výuce, zpívání se školním sborem, prezentace projektu, oficiální setkání s politickými reprezentanty města a kraje). Hlavním bodem programu pak byl Comenius festival, na kterém všichni zúčastnění studenti prezentovali některé výstupy 1. projektového roku. Studenti byli ubytováni v italských rodinách, což jim umožnilo procvičit si a zdokonalit své jazykové dovednosti a zároveň nahlédnout do kulturních zvyků místních obyvatel.

Naši školu reprezentovalo 17 studentů 2. ročníku za doprovodu prof. J. Hrbatschové a R. Škvora. Studenti u příležitosti festivalu zahráli 10 minutové autorské divadelní představení a 3 krátké scénky v anglickém jazyce, představili naši školu ostatním účastníkům projektu, zazpívali a zahráli 4 lidové písně a společně se školním sborem Licea Romagnosi zazpívali několik písní v angličtině či francouzštině.

Akce měla obrovský úspěch, jelikož přinesla nejen řadu nových znalostí a zkušeností, ale též zážitků a nových přátelství. Velké poděkování patří všem zúčastněným studentům za jejich zodpovědný přístup a šíření velmi příjemné a pozitivní nálady po celou dobu zájezdu.

Další informace o této akci a celém projektu najdete na stránkách www.talesforpeace.com.