Kurz estetických výchov – Herlíkovice

Ve dnech 30. května – 2. června 2016 proběhl letošní kurz zaměřený na hudební a výtvarnou výchovu, určený pro 2. ročník a sextu. Ubytování a stravování bylo zajištěno v prostředí rekreačního areálu Eden (Herlíkovice u Vrchlabí).

Studenti většinu času pracovali v časových blocích a odděleně podle zaměření: „hudebkáři“ zpívali a hráli na různé nástroje, dokonce měli příležitost vyzkoušet hru na bubny vedenou profesionálem, zatímco „výtvarkáři“ malovali své obrazy. Některých aktivit se však účastnili společně: pokusili se zvládnout úskalí irského tance, vyzkoušeli si malování triček přes šablonu, někteří také skládání origami. Závěrečný večer proběhl v duchu „krkonošských pohádek“, kdy skupinky studentů předvedly vlastní scénky na zadané téma. Při návratu se ještě krátce zastavili v jilemnickém regionálním muzeu a prohlédli si zde také expozici historie lyžování.

Kurz se nesl v duchu tvůrčí práce a ochoty všech účastníků k ní, a to spolu s pěkným počasím vytvořilo velmi příjemnou atmosféru celého pobytu.