Comenius ve Španělsku

Ve dnech 23. září – 1. října 2012 proběhl výměnný pobyt žáků našeho gymnázia ve Španělsku. Akce se uskutečnila v rámci projektu Comenius – Tales for Peace a zúčastnilo se jí 9 vybraných studentů španělštiny za doprovodu 2 pedagogů.

Nejdůležitější část pobytu se odehrála na partnerské škole Colegio Hijas del Cristo Rey v galicijském městě La Coruña. Naši studenti si společně se španělskými žáky školu prohlédli, měli možnost se zúčastnit vyučovacích hodin a prostřednictvím powerpointových prezentací přiblížili španělským studentům Českou republiku, Liberecký kraj i naši školu.

Na festivalu folklórní písně pořádaném partnerskou školou naši studenti zazpívali několik českých lidových písní a zároveň si poslechli různé ukázky tradiční galicijské hudby. Během pobytu žáci poznali mnoho zajímavých míst, např. města Santiago de Compostela, La Coruña nebo Oleiros. Při cestě do Galicie i při návratu zpět také navštívili hlavní město Madrid.

Všichni žáci byli ubytováni ve španělských rodinách, čímž získali nejen velkou příležitost zlepšit své jazykové kompetence, ale zároveň nahlédnout do běžného života hostitelských rodin, a poznat tak různé kulturní odlišnosti Španělů.

Studenti ze Španělska budou ubytováni v rodinách našich žáků v rámci březnového setkání všech partnerských škol v Jablonci nad Nisou.