Vzděláváme se i o prázdninách

Ke konci prázdnin (23. 8. – 25. 8. 2016) proběhl na VŠCHT v Praze jubilejní  30. ročník Letní školy chemie pro učitele a jejich studenty. Z naší školy se této akce, kromě vyučující chemie, účastnili 3 studenti letošního 4. ročníku – Jan Křenovský, Michaela Šäfrová a Dominika Brezarová.

V rámci semináře byly pro studenty připraveny odborné přednášky vyučujících z VŠCHT, ale hlavně laboratorní cvičení s možností výběru například

  • Chemie vůní a barev.
  • Falšování whisky a důkaz methanolu v lihovinách pomocí plynové chromatografie.
  • Pivní styly a senzorické hodnocení piva.
  • Imunochemická detekce anabolického steroidu.