Výsledky školy v soutěžích a olympiádách – závěrečné hodnocení za školní rok 2015/16

Ve školním roce 2015/16 se naši žáci výrazně zapsali v rámci středních škol Libereckého kraje do seznamu úspěšných řešitelů řady olympiád a soutěží. Je potěšitelné, že tyto výsledky jsou dlouhodobou součástí práce školy s nadanými žáky. Níže uvedení žáci byli oceněni pochvalou třídního učitele nebo ředitele a někteří z nich byli také nominováni na výroční cenu Maxima 2015/2016. Poděkování patří i všem dalším, kteří nedosáhli na nejvyšší pozice, ale svou účastí porovnali své výkony s ostatními.

Škola byla na základě úspěchů v olympiádách a soutěžích zařazena na přední místo v Libereckém kraji v rozvojovém programu Ministerstva školství „Excelence středních škol 2015“.

Nejlépe umístění žáci v olympiádách a soutěžích – školní rok 2015/16

Vědomostní soutěže

Nejlepší umístění v okresních kolech: (do 3. místa)

Soutěž jméno žákyně/žáka umístění
Olympiáda v českém jazyce Zuzana Hanajová 2. – 3.
Soutěž v anglickém jazyce Michal Krejčík 3.
Zeměpisná olympiáda Lukáš Preisler 1.

 

Účast v okresních kolech je ve srovnání s krajskými koly nízká, protože většina okresních kol je určena pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Ve školním roce 2015/16 Gymnázium U Balvanu žádnou třídu nižšího gymnázia nevyučovalo.

 

Nejlepší umístění v krajských kolech: (do 6. místa)

Soutěž jméno žákyně/žáka umístění
Olympiáda v českém jazyce Zuzana Hanajová 1.
Soutěž ve francouzském jazyce Zuzana Hanajová 3.
  Marek Masopust 3.
Matematická olympiáda Anna Střižíková 3.
  Vilém Bedřich Senger 6.
Matematický náboj (junior) Anna Kvíčalová, úspěšní řešitelé
  Barbora Lejsková,  
  Anna Střižíková,  
  Cyril Vacek,  
  Kryštof Žucha  
Matematický náboj (senior) Pavel Khunt, úspěšní řešitelé
  Jan Křenovský,  
  Vlastimil Maňák,  
  Pavla Rezková,  
  Michal Řehoř  
Biologická olympiáda Kateřina Bezányiová 1.
  Martina Pěničková 3.
  Filip Maček 3.
  Lenka Špidlenová 4.
Chemická olympiáda Kateřina Bezámyiová 2.
Fyzikální olympiáda Michal Řehoř 1.
  Cyril Vacek 2.
Zeměpisná olympiáda Lukáš Preisler 2.
Logická olympiáda Cyril Vacek krajský semifinalista
Lingvistická olympiáda Kristina Kubáčková krajský semifinalista
Linqua fest Markéta Nikendeyová krajský semifinalista
Europa secura Dominika Machová, 3.
  Adam Šubrt,  
  Veronika Hanzalová,  
  Barbora Smetanová  

 

Celostátní kola

Soutěž jméno žákyně/žáka umístění
Olympiáda lidských práv Adam Šubrt, Vojtěch Šamárek celorepublikové finále

 

Sport

Okresní soutěže (umístění do třetího místa)

Volejbal družstvo chlapců 1. místo

Adam Haiblík, Filip Maček, Jan Kostlán, Jan Křenovský, Petr Šikola, Tomáš Chotěnovský, Lukáš Joukal, Martin Glos

 

Volejbal družstvo dívek 2. místo

Nikola Pluchová, Dominika Macháčková, Veronika Mařasová, Markéta Kojzarová, Šárka Málková, Pera Hillebrandová

 

Florbal družstvo chlapců 2. místo

Jan Křenovský, Lukáš Joukal, Martin Glos, Jan Dubský, David Šklíba, Pavel Khunt, Adam Pelta, Vojtěch Karásek, Miloš Šolc, Vojtěch Čivrný

 

Krajské soutěže (umístění do 6. místa)

Corny Cup družstvo chlapců 3. místo

Adam Pelta, Lukáš Preisler, Vojtěch Karásek, Adam Haiblík, Luboš Petržilka, David Šklíba, Lukáš Joukal, Tomáš Dostrašil, Jan Křenovský, Filip Maček, Miloš Šolc

 

Corny Cup družstvo dívek 1. místo

Markéta Nikendeyová, Michaela Barborová, Denisa Fořtová, Barbora Rynešová, Barbora Smetanová, Sára Kordíková, Terezie Mačková, Nikol Šustrová, Kateřina Hornová, Abigail Šolcová

 

Basketbal družstvo dívek 2. místo

Lucie Drahoňovská, Sára Kordíková, Markéta Nikendeyová, Eliška Němcová, Petra Hillebrandová, Adéla Černá, Markéta Kojtazová

 

Basketbal družstvo chlapců 2. místo

Adam Haiblík, Ondřej Spanilý, Jan Křenovský, Filip Maček, Jan Kostlán, Denis Mička, Martin Glos, Lukáš Preisler

 

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy