Výlet trochu jinak – pro 1. ročníky

Ve dnech 4. – 6. 9. 2019 proběhl v Horském hotelu Stráž v Jablonci nad Jizerou adaptační kurz 1. ročníků – Výlet trochu jinak.

Součástí programu byly pracovní bloky:

  • jak se učit na SŠ, relaxační techniky,
  • psychosociální výcvik,
  • správná výživa,
  • zdravotní výchova,
  • aktivity s třídním učitelem a sportovní aktivity.