Setkání partnerských škol projektu Comenius v Jablonci

V termínu od 17. do 23. 3. 2013 proběhlo na naší škole dlouho očekávané setkání všech 4 partnerských škol projektu Comenius – Tales for Peace. Naši školu navštívilo celkem 90 zahraničních hostů (55 z italské Parmy, 24 z polských Ledzin a 11 ze španělské A Coruñi).

Pro zahraniční hosty byl připraven velmi pestrý program, na jehož přípravě a realizaci se podíleli mnozí studenti a vyučující Gymnázia U Balvanu. Zahraniční studenti se zúčastnili např. velikonočních dílen (pletení pomlázky, barvení vajec, zdobení perníků a koledování), shlédli prezentace o ČR a Jablonecku, porovnali výsledky různýchprojektových aktivit (leporela na téma survival kit, autorská videa o připravě národních pokrmů, fotosoutěž na téma „tolerance odlišnosti“ aj.), uspořádali „festival jídla“, během kterého představili tradiční kuchyni své země (i formou degustace). Během svého pobytu mělihosté příležitost poznat krásy a zajímavosti Jablonecka, Liberecka a hlavního města Prahy.

V rámci COMENIUS FESTIVALU v Městském divadle v Jablonci zahráli a shlédli autorská představení související s tématem projektu (divadlo, recitace, četba, projekce, zpěv).

Komunikace probíhala převážně v anglickém jazyce, některé aktivity proběhly také ve španělštině, francouzštině či italštině.

Zhruba polovina studentů byla ubytována v hostitelských rodinách našich studentů, ostatní studenti včetně vyučujících byli v hotelu.