Humanisté s počítačem

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt je zaměřen na zavádění nových moderních metod výuky ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace a Umění a kultura. Očekáváme využití moderních metod výuky v předmětech, které jsou součástí těchto oblastí, hlubší zapojení žáků, podílejících se na učebním procesu, jeho průběhu i výstupech. Uvedených cílů bude dosaženo vybudováním multimediální učebny vybavené potřebným softwarem a technikou a využíváním ICT v uvedených oblastech. Cílovou skupinou projektu jsou žáci gymnázia, kteří se již vzdělávají dle ŠVP, či u nich vzdělávání dle ŠVP začíná. Současně jsou cílovou skupinou i jednotliví pedagogičtí pracovníci pracující s těmito žáky. Žáci i ped. prac. budou v rámci projektu vytvářet nový výukový materiál ve formě prezentací, interaktivních programů a samozřejmě testovacích úloh. Výsledkem práce bude soubor výukových materiálů a výstupů vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí v souladu s RVP. Vytvořené materiály budou využitelné i v dalších letech.