Program AFS – hostitelské rodiny

Chcete poznat jinou kulturu a přitom zůstat v Česku? Pozvěte si domů studenta ze zahraničí! Nabourejte stereotyp, seznamte se s novou kulturou a jazykem. Získáte nového člena rodiny a jedinečné zážitky. Staňte se AFS hostitelskou rodinou i vy!


AFS je celosvětová nevládní nezisková dobrovolnická organizace, která nabízí příležitost v oblasti mezikulturního vzdělávání pro všechny věkové kategorie s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a stále více propojeném světě.

AFS vznikla na začátku 20. století jako dobrovolnická organizace. Rozšířila se do více než 110 zemí a v současnosti sdružuje přes 43 000 spolupracovníků a dobrovolníků. Od svého vzniku tak ovlivnila životy miliónů studentů, dobrovolníků a rodin.