Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce

Dne 29. 3. 2017 se naši studenti úspěšně zúčastnili krajského kola olympiády ve francouzském jazyce v libereckém DDM Větrník.

V kategorii B1 se na 3. místě umístili Albert Švehla a o bod těsně za ním na 4. místě Denisa Fořtová (oba z 3. ročníku).

V kategorii B2 obsadila 4. místo studentka  septimy  Barbora Kadečková.

Studentům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů při zkouškách DELF, které je čekají na podzim v příštím školním roce.