Děti čtou nevidomým dětem

Také naši studenti se zapojili do projektu „Děti čtou nevidomým dětem“ realizovaným Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Tereza Glosová a Markéta Hlaváčková uspěly v konkurzu na nahrávání zvukové knihy „Spící město“.

Oběma studentkám 1. ročníku gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při realizaci nahrávky, která  bude probíhat v termínu 24. – 26. dubna 2017  v nahrávacím studiu v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

 


Projekt Děti čtou nevidomým dětem se věnuje vydávání zvukových knih (kniha načtená na CD) pro nevidomé a slabozraké děti a jinak tělesně handicapované děti, především paraplegiky. Tedy děti, pro které je čtení nedostupné. Prostřednictvím zvukových knih je seznamujeme se současnou dětskou literární tvorbou v podání jejich vrstevníků. Zvukové knihy totiž nahrávají děti ze základních a středních škol. Vedlejším, ale nijak zanedbatelným efektem projektu, je i podpora čtenářství u dětí základních škol a výchova k solidaritě s handicapovanými lidmi. Neméně podstatné je zjištění dětí, že něco tak samozřejmého, jako je čtení, které je mnohdy ani nebaví, je pro jinou skupinu dětí zcela nedostupnou záležitostí.