Naše studentka sexty Kateřina Bezányiová na EUSO

EUSO je týmová soutěž nejlepších maximálně sedmnáctiletých evropských fyziků, chemiků a biologů, jejíž 15. ročník se letos konal (7. – 13. května 2017) v dánské Kodani.
Z České republiky se soutěže zúčastnily dva týmy. Tým, ve kterém soutěžila Kačka, byl nejlepším z bronzových týmů.

Studenti řešili náročné praktické úlohy s typicky dánskými tématy. Jedna z úloh se věnovala grónskému ledovci, studenti zde pracovali se skutečným ledem přivezeným z Grónska, včetně organismů, které v něm žijí. Druhá úloha byla zaměřena na nalezení „chytrého“ řešení, jak zajistit dostatek potravin pomocí mořských organismů.