Projektový den

Setkání se zajímavými osobnostmi – pátek 1. 12. 2017

Pozvání tentokrát přijali:

MUDr. Andrea Košková

Absolventka Lékařské fakulty UK Hradec Králové, působí na radiologickém oddělení jablonecké nemocnice.
Téma: Využití moderních zobrazovacích metod v diagnostice, léčbě a prevenci nemocí.

MVDr. Klára Pospíšilová

Veterinární lékařka ve Velkých Hamrech, autorka humorných knížek z Podkrkonoší a Pojizeří.
Téma: Problematika chovu a léčení domácích zvířat, oprávněnost vžitého pojmu „domácí mazlíček“, literární tvorba.

Ing. Petr Kovář

Ředitel podniku ABB se sídlem v Jablonci nad Nisou.
Téma: Perspektiva firem se zaměřením na elektrotechniku, řízení podniku, vývoj a výzkum.

Mgr. et Bc. Julius Bittman

Kognitivně behaviorální terapeut, psychoterapeutické praxi se věnuje od roku 2010. Od roku 2007 působí v Národním ústavu pro autismus, pracuje s dospělými klienty i dětmi. Věnuje se i přednáškové a publikační činnosti.
Téma: Autismus a integrace osob postižených autismem do společnosti, jak pochopit a vnímat osobu s autismem.

pan Tomáš Krupka

Sportovní sekretář Bílých tygrů Liberec.
Téma: Bílí tygři – úspěšný hokejový tým.

pan Pavel Kopáček

Pracuje ve Škodě Mladá Boleslav, má zkušenosti s obchodními trhy v Číně a Rusku.
Téma: Nejen obchodní zkušenosti ze služebních pobytů v Číně a Rusku.

Mgr. Stanislav Vosolsobě

Vědecký pracovník na katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK.
Téma: Biologie rostlin.

pan Zbyněk Fetr

starosta městyse Zdislavy, dlouhodobě činný v Hasičském záchranném sboru ČR, také dobrovolný hasič se zkušenostmi z činnosti záchranných integrovaných složek.
Téma: Zkušenosti ze záchranných akcí, prevence, práce v obecní samosprávě.

Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme za příjemné páteční dopoledne.