Beseda o restorativní justici

 

pondělí 19. 3. 2018 měli možnost studenti společenskovědního semináře besedovat s Mgr. Štěpánem Sobotíkem, vedoucím jabloneckého střediska Probační a mediační služby ČR, o restorativní justici, činnosti mediátora a alternativních trestech.