Beseda o kyberšikaně a protidrogová prevence

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 besedovali vyšetřovatelé Policie ČR (územní odbor Liberec) s žáky 1. – 3. ročníků. Tématem besedy žáků 1.A a 1.B byla protidrogová prevence, včetně ukázky práce policejních psů. Studenti 2. a 3. ročníku měli přednášku zaměřenou na kyberšikanu.