Biologicko-zeměpisný kurz

V rámci výchovy k ochraně životního prostředí se žáci kvarty v polovině května zúčastnili pravidelného týdenního kurzu lokalizovaného do CHKO Český kras.

Cestou na místo jsme se zastavili v Praze, abychom si prohlédli památky v židovské čtvrti. Po příjezdu do Karlštejnajsme se ubytovali a poté jsme vyrazili na prohlídku romantických zákoutí lomů Malá Amerika a Velká Amerika.

V úterý jsme nejdříve navštívili královský hrad Karlštejn a pak jsme se vydali přes Bubovické vodopády do Svatého Jana pod Skalou, kde jsme viděli nejsilnější vyvěračku v Českém krasu. Cestou jsme pozorovali faunu i flóru listnatých lesů (např. střevlík, jeřáb muk, chrobák, kopytník evropský, jaterník podléška atd.).

Ve středu jsme prošli stepi Českého krasu (hlaváček letní, kavyl  Ivanův, dub šípák, hvězdovka, koniklec, modrásek, žluťásek, babočky apod.) až ke Koněpruským jeskyním, kde jsme se seznámili s typickými krasovými jevy i s vápencovými velkolomy Čertovy schody.

Ve čtvrtek jsme zabloudili do CHKO Křivoklátsko, které má být vyhlášeno národním parkem. Na naučné stezce U Eremita jsme poznali tis červený a dalších 35 dřevin rostoucích v ČR. U Skryjí jsme potom prošli údolí Zbirožského potoka se Skryjskými jezírky, kde jsme si vysvětlili a ukázali teplotní inverzi. Na závěr dne jsme u Skryjí s kladívky v ruce hledali ve vápencových výchozech zkameněliny z období prvohor. Večer jsme všechny poznatky shrnuli a zopakovali při vyplňování pracovního sešitu a již jsme se těšili na zpáteční páteční cestu domů.