Podzimní prázdniny s chemií.

 

Volný čas o prázdninách tráví naši žáci nejrůznějším způsobem. Najdou se i tací, jejichž touha po vědění neustává ani ve dnech volna. Dvě studentky oktávy – Kateřina Bezányiová a Anna Kvíčalová patří mezi ně. 29.10- 30.10.2018 se zúčastnily semináře „Cesta do hlubin studia chemie“, který pořádala PřF UK v Praze – sekce chemie. Studenti  absolvovali 3 bloky laboratorních cvičení, ve kterých si vyzkoušeli, jaké to je být detektivem chemikem, syntetizovali acetylacetonátové komplexy, vyzkoušeli si  diazotační a kopulační reakce vedoucí k přípravě acidobazických indikátorů, seznámili se s 3D vizualizací některých molekul. Jedno dopoledne bylo věnováno přednáškám, z nichž asi největší úspěch sklidila přednáška zabývající  se alchymií.

Příprava methyloranže: