Gymnázium U Balvanu připravilo v rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky projektový den

 

Dne 14. 11.2018, v den 100. výročí zvolení T. G. Masaryka prvním prezidentem Československé republiky, proběhl na Gymnáziu U Balvanu projektový den. Všechny třídy se zapojily do přípravy a prezentace témat spojených se sto lety existence československého státu. Každá ze tříd představila určitý úsek v dějinách československého státu, a to formou prezentace, dobovou scénkou, případně tanečním či pěveckým vystoupením. V téměř tříhodinovém programu nechyběl kvíz k jednotlivým dějinným etapám a celý program byl vhodně doplněn Masarykovou oblíbenou lidovou písní Ach synku, synku a na závěr státní hymnou.

Poděkování za přípravu a průběh projektového dne patří všem třídám školy, třídním učitelům, zástupci ředitele školy Mgr. Petru Kvochovi a autorce scénáře Mgr. Zuzaně Vojířové.

Jiří Kozlovský, ředitel školy

 


Velké poděkování patří také Elišce Morávkové (4. ročník) za úžasnou fotodokumentaci!