Matematika+ v roce 2019

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona stanovuje výběrovou zkoušku ze středoškolské matematiky – Matematika+.

Úspěšný výsledek této zkoušky lze uplatnit v přijímacím řízení a stipendijních programech na řadě fakult vysokých škol v ČR.

Matematika+ není klasická maturitní zkouška, nelze z ní konat opravnou, ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení.

Přihlašování k výběrové zkoušce Matematika+ probíhá přes Výsledkový portál žáka (VPŽ)  od 2. do 15. ledna 2019.

Odkazy:

Bližší informace o zkoušce naleznou žáci na webových stránkách nové maturity.