Aktální informace k organizaci přijímacích zkoušek – jaro 2019 – CERMAT

Několik důležitých informací týkajících se organizace jednotné přijímací zkoušky v jarním zkušebním období 2019.

Jednotná přijímací zkouška 2019

Dne 11. ledna 2019 zveřejnilo MŠMT jednotné zkušební schéma pro JPZ 2019. Naleznete jej ke stažení zde: http://www.msmt.cz/file/49431/.