Výlet trochu jinak

Třídenní adaptační kurz pro žáky 1. ročníku a psychosociální kurz pro žáky kvinty proběhl   4. – 6. 9. 2013, letos v penzionu Permon a Fania v Albrechticích v Jizerských horách.

Hlavní náplní kurzu bylo seznámit se s novými spolužáky, s třídním učitelem, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence sociálně patologických jevů.

Žáci absolvovali následující pracovní bloky:

  • Jak se učit na střední škole
  • Relaxační techniky
  • Prevence závislosti na návykových látkách
  • Zdravá výživa
  • Psychosociální výcvik
  • Sexuální výchova
  • Aktivity s třídním učitelem
  • Sportovní aktivity

Přejeme všem novým žákům našeho gymnázia hodně radosti a úspěchů na naší škole!