Aukce výtvarných děl

S velkým potěšením sdělujeme, že výtěžek z této aukce činí 59 500,- Kč. Celá částka po odečtení nákladů na aukci (především spotřební materiál) bude použita na zřízení studovny pro žáky naší školy.

K výtěžku z aukce bude doplněna další finanční částka z pravidelných ročních příspěvků do O. P. S. a z provozního příspěvku školy.

V nejbližší době oslovíme žáky školy, aby sdělili své představy o studovně, a po projednání těchto návrhů ve správní radě O. P. S. a poradním sboru školy budeme moci začít s realizací.

Jménem Správní rady O. P. S. Gymnázium Jablonec a ředitelství školy srdečně děkujeme všem, kteří sponzorským darem podpořili tuto aukci výtvarných děl a stejně tak děkujeme všem autorkám a autorům výtvarných prací.

Za přípravu a realizaci aukce patří velké poděkování Mgr. Blance Boudíkové, Mgr. Pavlu Červinkovi, Janu Machovi, Pavlu Slukovi a všem dalším, kteří v průběhu aukce pomáhali jejímu zdárnému průběhu.

 

Za O.P.S. Gymnázium Jablonec
Ing. Ivan Hanyš, předseda správní rady

Za Gymnázium U Balvanu
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy

AUKČNÍ KATALOG