Výlet trochu jinak

Ve dnech 16. – 18. 9. 2015 proběhl v Horském hotelu Stráž v Jablonci nad Jizerou adaptační kurz kvinty a 1. ročníku Výlet trochu jinak.

Součástí programu byly pracovní bloky:

  • jak se učit na SŠ, relaxační techniky,
  • psychosociální výcvik,
  • správná výživa,
  • sexuální výchova,
  • aktivity s třídními učiteli a sportovní aktivity.