Biologicko-dějepisně-zeměpisný kurz na jižní Moravu

29. 5. – 2. 6. 2017

Stejně jako v loňském roce jsme se s letošním 1. ročníkem rozhodli vyrazit tzv. do terénu na jižní Moravu. Výuka v lavicích probíhá celý rok, tak je třeba se také trochu podívat, jak to vypadá v přírodě v praxi.

Na cestu jsme se vydali v pondělí 29. května a s vidinou opravdu horkého začátku týdne jsme se cestou na jih zchladili ve Sloupsko-šošůvských jeskyních. Ačkoli nám 80 m pod povrchem trochu mrzly nosy, s láskou jsme na jeskynní zimu vzpomínali, když jsme se o pár hodin později „vylodili“ na rozpálené Pouzdřanské stepi na dohled od Pálavy. Zde začalo naše týdenní putování po přírodních a historických zajímavostech tohoto regionu. K našim známým obličejům přibyl ještě jeden, a to zoolog Karel Kodejš, který zahrnoval žáky řadou zajímavých informací nejen z živočišné říše. Díky němu jsme si mohli „pochovat“ nejen různé druhy hmyzu a ještěrek, ale také skoro dvoumetrové užovky stromové.

V průběhu moravského týdne jsme navštívili Lednicko-valtický areál a některé jeho stavby, Mikulov a jeho židovský hřbitov s vynikající průvodkyní, paní Marií Leskovjanovou, Archeopark Pavlov, Milovickou oboru, Muzeum železné opony ve Valticích, přešli jsme Pálavské vrchy a v neposlední řadě jsme se prošli i po národním parku Podyjí (kde jsme na vinici Šobes zkoumali již zmíněné užovky).

Počasí nám až na hejna neodbytných komárů a muchniček přálo, takže jsme v pátek dorazili ve večerních hodinách do Jablonce o několik odstínů tmavší oproti odjezdu. Kurz se, alespoň podle nás, povedl, takže se zase budeme těšit na příští rok.