Aukce výtvarných děl

Ve středu 13. 12. 2017 proběhla na naší škole ve spolupráci s o.p.s. Gymnázium Jablonec n. N. tradiční aukce výtvarných děl. Draženo bylo celkem 45 výtvarných prací, které většinou vznikly na kurzu estetických výchov a dokončeny byly v hodinách výtvarné výchovy.

Celkový výtěžek aukce, věnovaný o.p.s. formou darovacích smluv, činí více jak 44 tisíc Kč. Výtěžek poslouží z větší části k vybavení tělocvičny, menší část bude použita na náklady spojené s nákupem výtvarných potřeb pro další kurz estetických výchov.

Poděkování patří řadě našich žáků, kteří pomohli s organizací aukce, žákům Floriánu Pejchovi a Cyrilu Vackovi, vyučujícím Mgr. Blance Boudíkové a Mgr. Pavlu Červinkovi a zejména autorkám a autorům výtvarných děl a dárcům.

Mgr. Jiří Kozlovský,
ředitel školy