Bonjour à tous

Bonjour à tous, to byla jedna z nejčastějších frází, kterou někteří z nás slýchali během týdne od 22. do 28. dubna 2018. Mnozí francouzsky a německy mluvící žáci totiž měli možnost zúčastnit se bezmála týdenního pobytu ve slunné oblasti jižní Francie, Provence.  V neděli okolo 21. hodiny jsme se usadili do dvoupatrového autobusu a vyrazili.

První den, než jsme dojeli do naší cílové destinace, kde jsme měli být ubytovaní, jsme navštívili město Lyon. Zde jsme měli možnosti odhalit kouzla uliček, které vedou skrz domy a usnadňují rybářům přístup k řece, katedrálu Fourviére a zmenšeninu Eiffelovy věže. Následně jsme pokračovali směrem k městu Orange, kde jsme nocovali.

Snídaně v hotelu byly formou švédských stolů, a tak jsme se druhý den po vydatné snídani vydali spatřit meandry řeky Ardèche,  které patří do světového dědictví UNESCO. Poté jsme se šli ochladit do Grotte de la Madeleine, což je jeskyně s bohatou krápníkovou výzdobou. Velice příjemným překvapením byla slovenská průvodkyně, která nám výklad přednesla ve slovenštině. Následně jsme zamířili k Pont d’Arc. Tento přírodní kamenný most vedoucí přes řeku Ardèche je největší přírodní úkaz svého druhu v Evropě. Den jsme zakončili prohlídkou starobylé vesničky.

Třetí den jsme hned ráno vyrazili na pravé provensálské trhy. Zde jsme měli možnost ochutnat místní speciality, salámy, sýry, tapenády a nugát, jelikož trhovci své ,,poklady“ štědře nabízeli.  Také jsme zde mohli zakoupit produkty pro tento region typické, jako jsou například mýdla. Odpoledne jsme strávili prohlídkou středověkého městečka Baux a zříceniny středověkého hradu, kde si mnozí z nás mohli vyzkoušet střelbu z kuše. Nakonec nás čekala úžasná podívaná. Promítání maleb v bývalém vápencovém dole, který byl přeměněn na virtuální obrazárnu.

Velkou část čtvrtečního dopoledne jsme strávili v přírodní ornitologické rezervaci Camargue, kde jsme měli možnost vidět čápy, volavky a hlavně plameňáky. Díky písečným cestičkám, které vedly až k jezerům, ve kterých ptáci přebývali, jsme měli možnost si vše prohlédnout a vyfotit zblízka. Poté, co jsme si prošli celou rezervaci, jsme se vydali do přímořského městečka Saintes Maries de la Mer, ve kterém jsme se byli podívat na místní kostel Svatých Marií a poté jsme si smočili nohy v moři. Poslední zastávkou dne se stalo město Aigues-Mortes, odkud jsme podnikli plavbu na lodi, během které jsme viděli tradiční třídění býků a po návratu jsme si prohlédli historické město zevnitř.

Poslední den jsme celý strávili v městě Arles, které nám bylo poslední dva dny domovem. Během procházky městem jsme viděli spoustu zajímavých historických památek, jako například staré lázně, baziliku sv. Trofima, klášter sv. Trofima, amfiteátr a arénu pro místní slavné býčí zápasy. Po historii následovala trocha jiné kultury v podobě návštěvy muzea Vincenta van Gogha. Nakonec nás čekal poslední volný rozchod a poté cesta zpět domů.

Myslím, že si všichni výlet užili, viděli mnoho přírodních a kulturních krás a přiučili se spoustě nového. Celý týden probíhal v příjemné atmosféře, za což si zaslouží velký dík hlavně učitelé. Nakonec bylo skutečně těžké opustit malebný jih Francie a navrátit se zpět na sever Čech.

David Sochor a Veronika Hozáková (2. ročník)