Vítání studentů 1. ročníků Gymnázia U Balvanu

Ve středu 10. 10. 2018 proběhlo v tělocvičně školy tradiční vítání studentů 1. ročníků. Letos bohužel asi s měsíčním zpožděním způsobeným dokončovanou výměnou oken v budově školy.

Celé kulturní akce se ujali studenti z 2. B – Tomáš Doktor, Tomáš Hejkal a Jean-Dominique Poune. Spolu s ostatními připravili více než hodinový program, v němž představili nové studenty prvním ročníků. Samotné vítání nových žáků připravili budoucí maturanti (studenti nejvyšších ročníků – oktávy a 4. ročníku), předali  jim tradiční uvítací balvánky a připojili krátká přáníčka.

Nyní už zbývá jen popřát novým žákům hodně štěstí, radosti a úspěchů při studiu!

Všem organizátorům a účinkujícím moc děkujeme za příjemně prožité dopoledne a Elišce Morávkové (4. ročník) patří velký dík za skvělou fotodokumentaci!