„A můžeme se podívat i do sborovny?“

Na to se ptalo nejvíce účastníků oslav 70. výročí českého gymnázia v Jablonci nad Nisou, které proběhly v sobotu 10. 10. 2015. Gymnázium v ulici U Balvanu v tento den navštívilo přes 600 absolventů, mezi nimiž byli i ti, kteří na škole začali studovat právě v roce 1945.

Největší zájem měli o prohlídku starých kronik, hodně času strávili u velké koláže dobových fotografií, ale zaujaly je i moderní učebny, zejména ty na půdě a učebna informatiky. Někde litovali, že už ve třídě nejsou schody a laboratorní pult, jinde s potěšením komentovali, že je v učebně stále stupínek. Poznávali i staré prosklené skříně s fyzikálními pomůckami.

Kromě kulturního programu v tělocvičně a komentovaných prohlídek školy si pak mohli posedět v improvizované kavárně v učebně č. 1 nebo si dát „něco od masa“ v učebně č. 6. A do sborovny samozřejmě mohli. Na památku si pak často odnášeli hrníček a almanach se seznamy všech absolventů.

Děkujeme všem absolventům a kolegům za příjemné prožití oslav 70. výročí a na shledanou za pět let při oslavách 75. výročí!